Concerten, bezoeken aan het orgel en jeugdactiviteiten

Deze rubriek toont concerten, bezoeken aan het orgel en activiteiten voor de jeugd ingericht door of in samenwerking met het Orgelcomité Overmere. Bijna al deze activiteiten gingen door in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, de parochiekerk van Overmere. Indien dit niet zo was, wordt de concertplaats vermeld.

De concertinformatie bestaat uit gegevens over het concert (plaats, tijdstip,...), het concertprogramma en info over de artiesten die het concert verzorgden. Bij bezoeken aan het orgel en jeugdactivteiten staat een korte beschrijving.
In beide gevallen kunnen ook foto's en filmpjes, geregistreerd tijdens het concert, bekeken worden. Door de artikelfoto's aan te klikken krijgt met een grotere versie van één of meer foto's te zien in een lightbox.

CONCERT
Muziek voor de passietijd

Zondag, 23 maart 1997
Parochiekerk Overmere

Jo VAN DEN DURPEL (orgel)
Koor VIVACE AALST
Koor MEERGALM OVERMERE

 

PROGRAMMA

ORGEL  
  Tu es petra et portae inferni non praevalebunt adversus te
     uit: Esquisses Byzantines
Henry Mulet
MEERGALM  
  Wer hat dich so geschlagen
     Koraal uit de Johannes Passion
J.S. Bach (1685 - 1750)
  O hoofd vol bloed en wonden H.L. Hassler (1564 - 1612)
  Adoramus te Christe Fr. Rosselli (1510 - 1577)
  Popule Meus Palestrina (1525 - 1594)
ORGEL  
  Choral n° 1 en mi majeur à Monsieur Eugène Gigout Cèsar Frank (1822 - 1890)
VIVACE  
  Dank sei dir Herr Carl Loewe (1796 - 1869)
  Ich steh an deinem Kreuz Albert Becker (1834 - 1899)
  Schau hin nach Golgotha Friedrich Silcher (1789 - 1860)
  Jesu bleibet meine Freude
Dwarsfluit: Evelien Wijnant
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
ORGEL  
  Méditation uit Symfonie n° 1 en do mineur op. 13 n° 1 Charles-Marie WIDOR
VIVACE  
  Weepin' Mary
Solo mezzo-sopraan: Anneliese Tirry
Harry Thacker Burleigh (1866 - 1949)
  Bist du bei Mir
Solo alt: Annemie Van De Winkel
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
  Pietà Signore
Solo bas: Frederik Meireson
Allessandro Stradella (1645 - 1681)
  Euge Coeli Thomas Tallis (1505 - 1585)
  O tasta and see
Solo: Annelies Tirry
Ralph Vaughan Willams (1872 - 1958)
  God be in my head Bew.: John Rutter (°1945)
ORGEL  
  Toccata Théodore Dubois
MUZIKANTEN en KOREN

JO VAN DEN DURPEL

Studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent en behaalde naast diverse Eerste Prijzen het Hoger Diploma voor orgel. Is leraar muziektheorie en orgel aan o.a. de kunsthumaniora en de MAGO te Gent en de Muziekacademie te Wetteren. Is organist aan de dekanale Sint-Laurentiuskerk te Lokeren. Concerteerde in binnenland, Nederland, Duitsland en Polen. Realiseerde verschillende radio-, plaat­ en CD opnames.


VIVACE

Het gemengd koor Vivace werd boven de doopvont gehouden in 1989. Onder leiding van Annemie Van De Winkel klasseerde het koor zich in Eerste Divisie. In 1995 werd de leiding toevertrouwd aan Frederik Meireson.
Een "Vivace" werkjaar is steeds een "dubbel" werkjaar: in het voorjaar wordt aan een programma gewerkt dat reikt van licht klassiek tot pop, in het najaar wordt een reeks concerten met religieuse muziek voorbereid.
Alzo heeft Vivace een repertorium opgebouwd dat gaat van renaissance over barok en romantische muziek tot negrospirituals, populaire muziek en werken van hedendaagse toondichters.
Vivace tracht - waar mogelijk - jongeren te laten musiceren. Verschillende koorleden volgen zangles en zingen zelf solo.


MEERGALM

Het gemengd koor Meergalm is de voortzetting van het kerkkoor 'Singhet Fro' opgericht in 1983 met Jan Joos als koorleider. Naast een meerstemmig repertorium voor de liturgie en het opluisteren van de voornaamste diensten, werd ook aandacht besteed aan een programma van Europese volksliederen.
Het koor verleende zijn medewerking aan producties als de Daens Cantate, My fair Lady, Reinaertfeesten, Feest van de Vlaamse gemeenschap en in 1996 aan het inhuldigingsconcert van het gerestaureerde orgel in de plaatselijke parochiekerk.
De leiding van het koor werd sinds Kerstmis 1996 overgenomen door Agnes De Meirsman.
Voorzitter Gilbert Wauman kan rekenen op een dynamisch bestuur.