Concerten, bezoeken aan het orgel en jeugdactiviteiten

Deze rubriek toont concerten, bezoeken aan het orgel en activiteiten voor de jeugd ingericht door of in samenwerking met het Orgelcomité Overmere. Bijna al deze activiteiten gingen door in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, de parochiekerk van Overmere. Indien dit niet zo was, wordt de concertplaats vermeld.

De concertinformatie bestaat uit gegevens over het concert (plaats, tijdstip,...), het concertprogramma en info over de artiesten die het concert verzorgden. Bij bezoeken aan het orgel en jeugdactivteiten staat een korte beschrijving.
In beide gevallen kunnen ook foto's en filmpjes, geregistreerd tijdens het concert, bekeken worden. Door de artikelfoto's aan te klikken krijgt met een grotere versie van één of meer foto's te zien in een lightbox.

CONCERT
MUZIEK en WOORD

Zondag, 3 oktber 2010
Parochiekerk Overmere

Peter Thomas (orgel)
Prof. Dr. Piet Thomas
     Vertaling en voordracht van poëzie van Kurt Marti (1921)

 

 

PROGRAMMA

ORGEL  
  Trois Pièces: Prélude, Andante et Allegretto (1898) August De Boeck (1865-1937)
WOORD  
  Inleiding : biografie Kurt Marti  
ORGEL  
  Prélude, Fugue et Variations (1868) César Franck (1822-1890)
WOORD  
  verwekking, geboorte en dood
-geboorte
-miserere in de morgenbus
-economie der genade
-heren
-het is een wonder
-als ik gestorven ben
-de heer onze god
-rouwen om deze man
 
ORGEL  
  Nocturne et Scherzo sur le thème B.A.C.H. (opus 10) (1878) Nicolas Rimsky-Korsakow (1844-1908)
Bewerking Peter Thomas
WOORD  
  De levensweg van Jezus
-Kerstmis
-vlucht naar egypte
-de timmerman
-kruisiging
-aan het hout
-de vrouwen op paasmorgen
-Jezus
 
ORGEL  
  24 Pièces de Fantaisie (1927)
     Naïades (opus 55)
     Impromptu (opus 54)
Louis Vierne (1870-1937)
WOORD  
  De menselijke passie voor het woord God
-God en zijn bewijzers
-sub pontio et pilato
-geen heilige
-wat ik nodig heb
-nooit heb ik Jou gezocht
-ontwapeningskoraal
-de passie van het woord God
-zo teder is de godheid
-intonatie
-dans en muziek van de Heer
 
ORGEL  
  Toccata en sol majeur (1889) Théodore Dubois (1837-1924)

 

 

MUZIKANT en SPREKER

Peter Thomas

Foto's (2)

Werd geboren te Aalst. Hij studeerde te Gent aan het Koninklijk Muziekconservatorium waar hij eerste prijzen behaalde voor piano, orgel en kamermuziek. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen richtte hij zijn aandacht op de theoretische vakken en behaalde ondermeer eerste prijzen contrapunt en fuga.
Hij specialiseerde zich tevens in het orgelspel aan het Conservatorium van Maastricht, waar hij het diploma “Uitvoerend Musicus” behaalde met grootste onderscheiding.
Als organist is hij te horen op verscheidene CD-opnamen en werkt hij regelmatig mee met producties van het Vlaams Radio Koor en het Vlaams Radio Orkest.
Naast het verzorgen van publicaties zet hij zich in voor activiteiten die het orgel bij een breed publiek promoten. Zo was hij de initiatiefnemer van het ‘Vereecken Festival 2000’ ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het Vereecken-orgel in de Sint - Jozefkerk te Aalst.
Peter Thomas is directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten te Aalst en docent muziekschriftuur aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.

 

Prof. Dr. Piet Thomas

Foto's (2)

Werd te Aalst geboren op 20 april 1929. Hij werd tot priester gewijd in 1953. Na zijn priesterwijding studeerde hij Germaanse Filologie aan de K.U. Leuven. Hij was enige jaren (van 1957 tot 1961) leraar aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. In 1966 werd hij assistent aan de K.U.Leuven en de K.U. Leuven Campus Kortrijk. Hij promoveerde in 1969 tot doctor in de Germaanse Filologie op het academisch proefschrift: De literatuurpsychologische opvattingen en interpretaties van Sigmund Freud en zijn eerste leerlingen. In 1975 werd hij gewoon hoogleraar. Thans is hij emeritus professor. Hij publiceerde naast poëziekronieken, essays, studies over kunst en literatuur, bloemlezingen en poëzie ook een hele reeks vertalingen van het werk van buitenlandse, meestal duitstalige dichters. Zo vertaalde hij niet alleen poëzie van Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Ilse Aichinger, Theodor Kramer, Rose Ausländer,Peter Huchel, Heinz Kahlau en Johannes Bobrowski, maar ook van Louise Labé en Federico Garcia Lorca.
Na zijn emeritaat (1994) ging hij zich vooral toeleggen op de vernieuwing van het kerklied en andere vormen van religieuze gebruikslyriek. Kerkliederen van zijn hand werden opgenomen in Woorddienst (Groeninghe,Kortrijk) ,de cd “Zo nabij zijn mensen nooit” en ”Zingt Jubilate”.
Onlangs stootte hij ook op de deconstructieve en vernieuwende religieuze lyriek van de Zwitserse protestantse theoloog Kurt Marti. Uit de vertaalbundel die hij uit diens werk voorbereidde, leest hij vandaag voor het eerst voor.