Concerten, bezoeken aan het orgel en jeugdactiviteiten

Deze rubriek toont concerten, bezoeken aan het orgel en activiteiten voor de jeugd ingericht door of in samenwerking met het Orgelcomité Overmere. Bijna al deze activiteiten gingen door in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, de parochiekerk van Overmere. Indien dit niet zo was, wordt de concertplaats vermeld.

De concertinformatie bestaat uit gegevens over het concert (plaats, tijdstip,...), het concertprogramma en info over de artiesten die het concert verzorgden. Bij bezoeken aan het orgel en jeugdactivteiten staat een korte beschrijving.
In beide gevallen kunnen ook foto's en filmpjes, geregistreerd tijdens het concert, bekeken worden. Door de artikelfoto's aan te klikken krijgt met een grotere versie van één of meer foto's te zien in een lightbox.

CONCERT

Zondag, 4 oktober 2015
om 19.00 uur
Parochiekerk Overmere

Cockx-koor o.l.v. Herman Van Hee
Sax-ensemble o.l.v. Luc Becque
Lieve Van de Rostyne (orgel)

 

PROGRAMMA

Cockxkoor  
  Missa in Honorem Cordis Immaculati B.M.V
Gloria
Ch. Cockx
  Missa in Honorem Cordis Immaculati B.M.V
Credo
Ch. Cockx
Orgel  
  Toccata in h Eugène Gigout
  Prélude, fugue en variation César Franck
Sax ensemble  
  3 vierstemmige koralen Johann Sebastian Bach
arr. Philippe Marillia
  Somewhere Maria Leonard Bernstein
arr. Johnnie Vinson
  Petite recreation André Waignein
  Ambiance dixie André Waignein
  The entertainer Scott Joplin
arr. Philippe Marillia
Orgel  
  Weeping Willow Scott Joplin
  Toccata in seven John Rutter
Cockxkoor  
  Swing low, sweet chariot Negro-spiritual
  Daniel saw the stone Negro-spiritual
  My Lord, what a morning Negro-spiritual
  It’s me, oh Lord Negro-spiritual

 

Video

"Missa in Honorem Cordis Immaculati B.M.V. - Gloria" met het Cockxkoor o.l.v. Herman Van Hee en Lieve Van de Rostyne aan het orgel.
Duur : 4 min. 43 sec.

 

Duiding ‘Negrospirituals’


Negrospirituals zijn traditionele religieuze volksliederen van de Noord-Amerikaanse zwarte slaven, waarin Westerse en Afrikaanse elementen versmelten. De teksten zijn christelijk geïnspireerd, vaak met verwijzingen naar het Oude Testament. De melodieën zijn eenvoudig en verlopen in een swingend ritme.
Oorspronkelijk werden deze liederen a capella (zonder instrumenten) uitgevoerd met onderscheid tussen een solist en een (meerstemmige) groep, waarbij een ‘call and response’-patroon gehanteerd werd.
De uitvoering laat heel wat spontane muzikaliteit en betrokkenheid van de gemeenschap toe in de vorm van kreten, gejuich en handgeklap.
Door het zingen van negrospirituals vonden de zwarten slaven troost voor de situatie waarin ze leefden. De stijl van de negrospirituals werd later overgenomen in de gospelmuziek

 

MUZIKANTEN

Het Cockxkoor

Foto (1)

Voorgeschiedenis

In 1866, ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe kerk, werd een mannenkoor opgericht om de liturgische diensten te ondersteunen. Men sprak toen van ‘De mannen van het koor’ en wat later werd dit omgedoopt tot ‘Het Gregoriuskoor’. Het koor kende door de tijd heen hoogtes en laagtes.
Tijdens de tweede wereldoorlog en de periode daarna beleefde het mannenkoor een bloeiperiode onder impuls van enkele jongere dorpsgenoten uit de families LATEIR, VAN HOECKE, DE GUCHT, MEGANCK, DE VETTER met als organist Basiel VAN NUFFEL en dirigent Silveer LATEIR.
Vanop jeugdige leeftijd gingen verschillende kinderen van koorleden mee op het doksaal om de liturgische gezangen aan te leren en mee te zingen.

Het huidige koor

Tijdens hun studentenjaren verzorgden zij huwelijksvieringen van vrienden, en jubelmissen voor familieleden en gekenden. Daarnaast hadden zij ook een zang en showgroepje opgericht ‘The TIGO’s’, dat bonte avonden verzorgde.
Onder impuls van Herman MEGANCK en Herman VAN HEE, die beiden een academische opleiding hebben genoten en de bezielers zijn van dit koor, werd besloten het koor een nieuw elan te geven. ’De HERMANNEN’, zo worden zij genoemd, namen de algemene muzikale leiding voor hun rekening van het ’Cockxkoor’. Het koor en begonnen enthousiast een nieuw repertorium aan te leren en in te oefenen onder de leiding van dirigent Herman VAN HEE. Door uitbreiding met een aantal gemotiveerde zangers, ook vanuit Berlare, en met de professionele muzikale ondersteuning van Lieve VAN DE ROSTYNE, die bij afwezigheid vervangen wordt door haar broer Gerrit, en door het inschakelen van stemcoach Veronique DAELMAN komen we tot het resultaat dat u vanavond kan horen.

Het koor wordt veel gevraagd voor het opluisteren van begrafenissen, maar dit is niet het doel dat zij voor ogen hebben. In de toekomst wil het koor zich toeleggen op negro-spirituals en gospels, dit genre kan zowel gezongen worden in kerkdiensten als daarbuiten. Op termijn zou een volledige gospel-mis ingestudeerd en uitgevoerd kunnen worden. Het koor wil eveneens oude Overmeerse liederen zoals daar zijn: de Overmeerse Brabançonne en potpourri, opsporen aanleren, uitvoeren en er een opname van maken om deze muziek voor het nageslacht te bewaren.

 

Dirigent Herman VAN HEE

We zijn 10 augustus 1944 we bevinden ons in een huis in de Burg. de Lausnaystraat. We horen de kreten van een pasgeboren kind. Toen al wisten we dat er voor Herman een muzikale carrière zou weggelegd zijn. Het begon allemaal met de blokfluit om later over te schakelen op de saxofoon in de schoot van de fanfare, alles op eigen houtje geleerd. Later kwam er ook de academie van Wetteren aan te pas.
Nog veel later begon Herman in de schoot van de fanfare les saxofoon te
geven aan jonge en minder jonge leerlingen, een taak die hij tot nu nog steeds met veel plezier en toewijding uitoefent. Getuige zijn de vele saxofonisten die momenteel in onze fanfare spelen.
Een sax ensemble was dan ook een logische stap. Momenteel kunnen ze met 14 saxen een ensemble vormen dat dan onder leiding staat van Luc Becqué .

Maar Hermans muziekleven speelde zich niet enkel tussen de instrumenten af. Ook als zanger heeft hij faam en bekendheid verworven. Het begon bescheiden bij de vrienden van het oksaal. Al snel werden heuse zanggroepjes opgericht die hij later ook leidde. De ‘TIGO 's’ was er één van. Het hoogtepunt was wel in 1980 toen hij met zijn zanggroep ‘De Meergalm’ een LP uitbracht ‘Vluchten voor de dag’.

Dit verleden als zanger heeft de basis gelegd van het huidige ‘Cockxkoor’ een gelegenheidskoor dat stilaan vaste vorm begint te krijgen en dat hij met veel enthousiasme en bezieling dirigeert met de steun van Lieve Van De Rostyne en haar broer Gerrit die aan de piano en het orgel, het koor van een sprankelende begeleiding voorzien.

Opgetekend door Arne Jacobs

Lijst van de koorzangers :

Bart JOOS
Dirk MAES
Dirk VAN HEE
Geert DE GUCHT (solist)
Gerrit VAN DE ROSTYNE
Gilbert WAUMAN (solist)
Gustaaf GHYSELS
Herman MEGANCK (solist)
Herman STEENHAUT
Herman VAN HEE (dirigent)
Jan VAN DE SYPT
Johan ROGGEMAN
Marc VEREECKEN
Patrick DE GUCHT
Paul POPPE (solist)
Raf MAES
Rik COPPIETERS
Stefaan ROELANDT
Stijn VANDEN ABBEELE
Wim VAN BEVEREN

 

Het sax ensemble van de Koninklijke fanfare ‘De verenigde vrienden’ Overmere

Foto (1)

Ontstaan en groei

Het aantal saxofonisten groeide in de fanfare in de jaren negentig zeer snel, mede door de lessen sax gegeven door Herman Van Hee.
Onder impuls van Herman groeide het idee om een ensemble te vormen.
Op dat moment was ook Steven Prengels lid van de fanfare. Hij studeerde saxofoon aan het Lemmens instituut in Leuven. Samen met hem werd gewerkt naar deelname aan een wedstrijd van Fedekam Oost – Vlaanderen. Op deze wedstrijd in 1996 behaalde het ensemble een eerste plaats in de derde afdeling en kreeg de titel van kampioen met 87 ,3 %. Zij kregen hiervoor een culturele vermelding in de gemeente en speelden later ook op de uitreiking van de culturele vermeldingen in het CC Stroming.
Het ensemble groeide stilaan en doet nu in verschillend formaties regelmatig een optreden voor recepties of openingen van culturele aard, zoals de opening van Berlare salon, de jaarvergadering van Heemkunde Overmere, enz....
Momenteel kan het ensemble uitpakken met een groep van 14 muzikanten die dan onder leiding staan van Luc Bequé. Kleinere formaties spelen zonder dirigent.
Deze optredens helpen mee aan de kwaliteit van ons spel en zijn zo ook een meerwaarde voor de hele fanfare wat eigenlijk de doelstelling is.

Leden van het Sax ensemble

Herman Van Hee (sax sopraan)
Dirk Van Hee (sax sopraan)
Gerrit Van de Rostyne (sax sopraan)
Cedric Decoen (sax alto)
Leen Troch (sax alto)
Herman Meganck (sax alto)
Jarne Van de Velde (sax alto)
Emilyn Janssens (sax alto)
Maya Schoonbaert (sax tenor)
Anny Van De Velde (sax tenor)
Gustaaf Ghijsels (sax tenor)
Patrick Van Den Steen (sax bariton)

 

Dirigent Luc BECQUE

Luc Becqué werd geboren op 3 juli 1966 en zette, zoals bij velen het geval is, zijn eerste muzikale stappen in de plaatselijke ‘Koninklijke fanfare Sint-Pietersvrienden’ van Uitbergen bij toenmalig dirigent Constant Van Steendam.
In 1980 startte hij aan de Gemeentelijke Academie voor Woord en Muziek van Wetteren met notenleer, trompet (bij Willy Dauwe) en piano (bij Annie Michem). Aan deze Muziekacademie behaalde hij uiteindelijk het einddiploma notenleer, het getuigschrift van de middelbare graad muziekgeschiedenis en, in 1991, het getuigschrift van de hogere graad kamermuziek, het einddiploma van de uitmuntendheidsgraad voor trompet én de regeringsmedaille (91 %), de hoogste mogelijke onderscheiding die een amateurmuzikant aan een muziekacademie kon behalen.
Luc had het geluk om zijn legerdienst in professioneel muzikale kringen te kunnen vervullen bij het trompetterskorps van de Muziekkapel van de Belgische Marine. Daarnaast nam hij meermaals deel aan provinciale en nationale solistentornooien en muziekweekends ingericht door de muziekfederatie Fedekam. Hierdoor kreeg hij de kans om te spelen met gerenommeerde dirigenten als André Waignein, Kees Vlak of Jan Van der Roost. Freelance was hij meermaals actief bij producties van het Oost-Vlaams Kamerorkest en Schola Cantorum Cantate Domino beiden uit Aalst. Ook in de brassbandwereld is Luc actief geweest, als solo-cornet bij Metropole Brassband. Met deze band nam hij twee CD’s op. In 2008 kreeg hij de kans om de dirigent en de pedagoog in zichzelf te ontdekken bij het jeugdensemble van de Harmonie van Lede en in de muziekschool van de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere. Een kans die hij met beide handen greep. Heden is Luc secretaris van zijn moederorkest, de Koninklijke fanfare 'Sint-Pietervrienden' van Uitbergen, waar hij tevens de partituur van Es-cornet voor zijn rekening neemt. Bij de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere, waarvan hij als sinds 1990 deel uitmaakt, speelt hij momenteel solo-bugel, dirigeert hij het leerlingenensemble, is hij lid van de technische commissie en geeft hij koperonderricht aan beginnende muzikanten.

Lieve Van de Rostyne (orgel)

Foto (1)

Lieve Van de Rostyne studeerde orgel en harp aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar ze in 1995 het laureaats- en meesterdiploma behaalde met eerste prijzen harmonie en orgel met grote onderscheiding (bij dhr. Joris Verdin).
In 1998 behaalde ze het ‘Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales’ aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon (Fr) bij prof. Jean Boyer.
Zowel tijdens als na haar studies nam ze deel aan verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland. Zo werd ze laureate van de wedstrijd Pro Civitate (B) en van de orgelwedstrijden te Boxtel (NL) en Herk-de-Stad (B). Ze won de eerste prijs op de begijnhofwedstrijd voor vrouwelijke organisten te Dendermonde (B), werd halve-finaliste op de Bachwedstrijd van het Festival van Vlaanderen te Brugge (B) en ze won de tweede prijs op de eerste internationale orgelwedstrijd van Battipaglia (It).
Momenteel geeft ze orgel- en harples en instrumentaal ensemble aan de academies van Aalst, Lebbeke, Wetteren, Zottegem en is ze begeleider in Lebbeke. Ze concerteert regelmatig in binnen- en buitenland, en dit zowel solistisch als in kamermuziek- of orkestverband, of als begeleider van solisten en/of koren.
Daarnaast is ze redactielid van het tijdschrift ‘Orgelkunst’, waarvoor ze in 2005 in de Gentse Sint-Annakerk op het Schyven/Andriessenorgel een CD opnam met werk van Jozef Tilborghs. Voor ‘het Orgel in Vlaanderen’ realiseerde ze in 2007 een cd op het grote Maximilien Van Peteghemorgel uit 1861 in de Collegiale O.L.Vrouwkerk van Dendermonde.
Ze is titularis-organiste in de St.-Martinuskerk en de Bareldonkkapel te Berlare en de O.L.Vrouw-ten-hemel-opgenomenkerk te Overmere, waar ze ook lid is van het orgelcomité.