Alles over het orgel

Er kunnen momenteel geen kaarten gereserveerd worden
GESCHIEDENIS

Na de bouw van de nieuwe kerk in 1866 duurde het nog bijna 25 jaar voordat er een nieuw orgel in de kerk geplaatst werd.

Lees meer

ORGELBOUWER

Voor de bouw van het orgel werd deze opdracht toegewezen aan Petrus-Johannes Vereecken en zonen, orgelbouwers uit Gijzegem.

Lees meer

RESTAURATIE

Nadat het orgel in 1979 uitviel en niet meer te herstellen viel, zou het tot 1996 duren vooraleer weer op het orgel kon gespeeld worden.

Lees meer

TECHNISCH

De technische gegevens van het orgel.
Lees meer

AANKONDIGINGEN

GisleEnJan Vierkant KleinZaterdag 29 januari 2022 was een droevige dag voor alle leden van het orgelcomité. Voor een volle kerk met familie, vrienden en sympathisanten werd onze stichter, Jan Joos, ten grave gedragen.
Jans hele leven was gevuld met muziek. Reeds als jonge knaap had de microbe hem te pakken. Die begeestering groeide met de jaren mee, als zanger, als stichter en dirigent van de koren "Vrolijke Musici” in Haaltert en “Singhet Fro”, het latere “Meergalm”, in Overmere. Met Jan en zijn koor bereikte de zangcultuur in Overmere een absoluut hoogtepunt.
Zijn begeestering wou Jan zo breed mogelijk uitdragen. Zo lag hij aan de basis van het jeugdensemble “Crescendo”, maar bleef hij ook de jongeren die vanuit dit ensemble een professionele carrière in de muziek uitbouwden, verder volgen en stimuleren.
Zelf speelde Jan gitaar, maar het kerkorgel lag hem nauw aan het hart. Het deed hem dan ook veel pijn dat ons Vereeckenorgel, ten gevolge van een slechte torenrestauratie en een gebrek aan waardering en onderhoud, totaal onbruikbaar was geworden.
Dankzij zijn inzet, zijn vastberadenheid, zijn doorzettingsvermogen en zijn diplomatieke gaven om mensen aan te spreken en te winnen voor zijn project is hij erin geslaagd dit orgel te laten restaureren. Op 3 en 4 februari 1996 werd dit hele traject afgesloten met een prachtige tentoonstelling en een inspeelconcert. Maar hier mocht het voor Jan niet eindigen, hij hield van de prachtige orgelklanken en het orgel moest bespeeld worden, ook buiten de eucharistievieringen. Dit was de start van ons Overmeers Orgelcomité.
Ondertussen zijn we 26 jaar en 40 concerten verder. Jan heeft in die jaren gigantisch veel werk verzet en als orgelcomité zijn we hem daarom ongelooflijk veel dank verschuldigd.
Ons volgende concert op 3 april 2022 dragen we dan ook heel graag op aan hem.
We wensen de familie Joos, vooral zijn echtgenote Gisèle, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Roger Van de Rostyne,
voorzitter van Orgelcomité Overmere