Concerten, bezoeken aan het orgel en jeugdactiviteiten

Deze rubriek toont concerten, bezoeken aan het orgel en activiteiten voor de jeugd ingericht door of in samenwerking met het Orgelcomité Overmere. Bijna al deze activiteiten gingen door in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, de parochiekerk van Overmere. Indien dit niet zo was, wordt de concertplaats vermeld.

De concertinformatie bestaat uit gegevens over het concert (plaats, tijdstip,...), het concertprogramma en info over de artiesten die het concert verzorgden. Bij bezoeken aan het orgel en jeugdactivteiten staat een korte beschrijving.
In beide gevallen kunnen ook foto's en filmpjes, geregistreerd tijdens het concert, bekeken worden. Door de artikelfoto's aan te klikken krijgt met een grotere versie van één of meer foto's te zien in een lightbox.

HOMMAGECONCERT
naar aanleiding van het overlijden van
GABRIEL LONCKE

Zondag, 24 maart 2019
om 19.00 uur
Parochiekerk Overmere

20190307GabrielLoncke OverledenGabriël Loncke overleed op 6 maart 2019 op 87-jarige leeftijd. Hij was een gerenommeerd orgeldeskundige. In Overmere zullen we hem vooral herinneren als degene die de restauratie van het Verheeckenorgel in de jaren 90 van vorige eeuw in goede banen geleid heeft door het opstellen van een zeer uitgebreid restauratiedossier.

Gabriël had een encyclopedische kennis over de orgels in Vlaanderen en heeft veel bijgedragen aan het in stand houden van dit patrimonium.

Orgelcomité Overmere wilde de gelegenheid niet laten voorbijgaan om ter zijner nagedachtenis een concert in te richten.Organist Paul De Maeyer was onmiddellijk bereid om dit concert voor te bereiden en te spelen. Hij schreef de bindteksten en zocht orgelmuziek uit die daar bij aansloot.

Door de beperkte technische uitrusting waarover wij als Orgelcomité beschikken was het niet mogelijk om zowel het orgelspel als het verhaal, dat beneden in de kerk op een voortreffelijke wijze door Marc Van Campenhout gebracht werd, te registreren. Het Orgelcomité heeft ervoor geopteerd om het orgelspel gebracht door Paul De Maeyer te filmen.

Doordat alles zeer vlug moest gaan hadden wij geen programma. Wij kunnen dit dan ook hieronder niet weergeven, waarvoor onze excuses.

 

Orgelcomité Overmere

 

ORGANIST

Paul De Maeyer

Foto's (3)

 

Paul De Maeyer is een internationaal gereputeerd Belgisch concertorganist. Hij wordt regelmatig gevraagd voor zijn levendige improvisaties en originele programma’s.  Daarnaast werkt hij als docent creatieve orgel – en  klaviercultuur voor de Academie De Kunstbrug van Gent in de Gentse Sint-Niklaaskerk. Hij laat zich inspireren door historische instrumenten en zoekt voortdurend naar vernieuwing in kleuren,  bezettingen en combinaties met andere kunsten.

Hij werd geboren te Halle in Vlaanderen (België) in 1964 en is werkzaam te Gent.  Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven af voor orgel, muziekgeschiedenis en muziekdidaktiek.  Aan het Conservatorium te Utrecht behaalde hij het solistendiploma voor orgel bij Reitze Smits. Hij volgde meerstercursussen onder meer voor orgel en improvisatie bij Hans Van Nieuwkoop,  Ewald Kooiman, Jos Van Immerseel, Michel Chapuis en Thierry Escaich.

Als organist, improvisator en begeleider nam hij CD’s op met werk van Johann Sebastian Bach, een geïnproviseerde “Toermalijnsymfonie”, dubbelimprovisaties met gitaar, 2 orgels en cello.  Hij was te gast op orgelfestivals in België, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Nederland en Zwitserland. Hij verleende zijn samenwerking aan projecten met diverse orkesten, koren, dans, beeldhouwwerk, theater en poëzie, stille film, beiaard, draaiorgel, volksmuziek, orgelpresentaties en -inspelingen, improvisatie-estafettes, orgelsymfonieën, concerti, barokcantates, marionettenopera, gregoriaans,  koorimprovisatie en gespecialiseerde opleidingen orgelspel en -literatuur voor buitenlandse studenten rond het orgelpatrimonium van de lage landen.

Zijn repertoire omvat een groeiende selectie originele orgelmuziek vanaf de middeleeuwen tot vandaag, van de Codex Faenza over Bach, Liszt  en Franck tot de creatie van de nieuwste muziek, waarbij de keuze bepaald wordt door een diepgaande studie van de stijl en de mogelijkheden van het orgel waarop de muziek klinkt. Er wordt steeds voldoende tijd uitgetrokken om het instrument zo goed mogelijk te “lezen”, te beluisteren om het zo goed mogelijk te kunnen verstaan. 

Zijn talrijke solo-improvisatieconcerten zijn telkens nieuw en bevatten referenties naar de Europese muziekliteratuur, de folklore, het liturgische tijdeigen, programmatische beelden, natuurelementen en eigen ontworpen thema's die uit het instrument in kwestie worden gehaald.

Paul de Maeyer wordt regelmatig uitgenodigd als gastprofessor voor orgel en improvisatie.  Een groot aantal van zijn  studenten heeft zich zelf ontwikkeld tot liturgisch organist, orgelleraar of concertorganist.  

Paul De Maeyer promoot de orgelkunst actief onder andere door medewerking aan de uitbouw van Vlaamse orgeldagen,  een Cavaillé-Coll Colloquium en een bloeiend muziekleven met lessen en een concertenfestival  in de Sint-Stefanuskerk van het augustijnenklooster te Gent.

 Nadere studie van diverse aspecten van orgelbouwkunde door contacten met onder andere orgelontwerpers en intonateurs  leidden tot een grondige  studie van de registratiekunst.

Paul De Maeyer is als liturgisch organist werkzaam in de Sint-Stefanuskerk van het augustijnenklooster te Gent.

 

WOORD

Marc Van Campenhout

Geen informatie